Nájdite si iba v dvoch krokoch vrecko do svojho vysávača!
Úvodná strana  >  Právna doložka

Právna doložka

Copyright
® = registrovaná obchodná značka členské spoločnosti skupiny Melitta.
Obsah týchto webových stránok je chránený autorským zákonom. Použitie stránok, ich časti alebo ich modifikáciou pre komerčné alebo politické účely je viazané na predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Melitta Zentralgesellschaft mbH & Co. KG. Tlač, kopírovanie alebo sťahovanie súborov pre čisto súkromné ​​nekomerčné účely je povolené.

Značky, názvy a logá
Všetky názvy produktov na tomto webe sú značky skupiny Melitta, bez ohľadu na to, či sú označené symbolom ® alebo nie.

Záruka a zodpovednosť
Informácie na tomto webe boli vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Skupina Melitta sa tiež snaží, aby informácie boli vždy aktuálne. Aj napriek starostlivej zostavenie stránok nepreberá skupina Melitta zodpovednosť za správnosť a kompletnosť poskytnutých informácií. Použitie informácií z týchto stránok je čisto na riziko užívateľa. Vyhradzujeme si právo zmeny kedykoľvek to bude potrebné.

Hyperlinky
Stránky tretích strán, na ktoré sa môžu odkazovať hyperlinky z týchto stránok, nie sú ovplyvnené skupinou Melitta. Skupina Melitta nie je zodpovedná za ich obsah, pokiaľ to nie je výslovne uvedené. Skupina Melitta neodporúča stránky tretích strán pokiaľ to nie je výslovne uvedené. Skupina Melitta nie je zodpovedná za externé obsah, ktorý je na stránkach tretích strán.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

1) V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. A predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z., a to subjektu ARS, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname ARS, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk  .

2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

3) ARS môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.