Nájdite si iba v dvoch krokoch vrecko do svojho vysávača!
Úvodná strana  >  Právna doložka

Právna doložka

Copyright
® = registrovaná obchodná značka členské spoločnosti skupiny Melitta.
Obsah týchto webových stránok je chránený autorským zákonom. Použitie stránok, ich časti alebo ich modifikáciou pre komerčné alebo politické účely je viazané na predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Melitta Zentralgesellschaft mbH & Co. KG. Tlač, kopírovanie alebo sťahovanie súborov pre čisto súkromné ​​nekomerčné účely je povolené.

Značky, názvy a logá
Všetky názvy produktov na tomto webe sú značky skupiny Melitta, bez ohľadu na to, či sú označené symbolom ® alebo nie.

Záruka a zodpovednosť
Informácie na tomto webe boli vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Skupina Melitta sa tiež snaží, aby informácie boli vždy aktuálne. Aj napriek starostlivej zostavenie stránok nepreberá skupina Melitta zodpovednosť za správnosť a kompletnosť poskytnutých informácií. Použitie informácií z týchto stránok je čisto na riziko užívateľa. Vyhradzujeme si právo zmeny kedykoľvek to bude potrebné.

Hyperlinky
Stránky tretích strán, na ktoré sa môžu odkazovať hyperlinky z týchto stránok, nie sú ovplyvnené skupinou Melitta. Skupina Melitta nie je zodpovedná za ich obsah, pokiaľ to nie je výslovne uvedené. Skupina Melitta neodporúča stránky tretích strán pokiaľ to nie je výslovne uvedené. Skupina Melitta nie je zodpovedná za externé obsah, ktorý je na stránkach tretích strán.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

V prípade, že medzi spoločnosťou Melitta ČR s.r.o. a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr (at) coi.cz, webová stránka: adr.coi.cz.